Sprawdź Jak Łączymy Krajowy System e-Faktur z Repozytorium Alfresco

W dzisiejszej erze cyfrowej transformacji, udało nam się dokonać efektywnej integracji systemów, przenosząc obsługę e-Faktur na nowy poziom dzięki wykorzystaniu platformy Alfresco. Nasze rozwiązanie nie tylko automatyzuje procesy, ale także dostarcza kompleksowe narzędzia do zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Proces Komunikacji: Integracja KSeF z repozytorium Alfresco pozwala na automatyczne pobieranie i archiwizację faktur, tworząc jednocześnie efektywną szynę komunikacyjną. Repozytorium Alfresco pełni rolę centralnego punktu komunikacyjnego, umożliwiając interakcję z różnymi systemami wewnątrz organizacji, a całość opiera się na technologii kolejek RabbitMQ/Kafka, zapewniając szybką i bezpieczną wymianę informacji.

Zakres Komunikacji: Rozbudowany zakres komunikacji obejmuje funkcje wystawiania i odbierania faktur, okresową weryfikację poprawności pobierania dokumentów, a także walidację zgodności wysłanych faktur ze standardem KSeF.

Architektura Rozwiązania: Innowacyjna architektura rozwiązania opiera się na zaawansowanych komponentach, takich jak aplikację działającą na framework’u SpringBoot do pobierania dokumentów, repozytorium pobranych komunikatów Alfresco, system obsługi reguł Camunda, aplikacja dostępową Angular, niezależny system kolejkowy RabbitMQ, metryki  z aplikacji wykorzystujące Prometheusa, dedykowana baza danych, system przetwarzania faktur, zarządzanie szablonami i generowanie faktur przy użyciu Promena oraz protokół NFS do równoczesnego zapisu i odczytu z wielu źródeł.

Klasyfikacja Faktur i Reguły z Camunda: System Camunda umożliwia skuteczną klasyfikację faktur oraz definiowanie reguł decyzyjnych zgodnie ze standardem DMN. Dzięki tabelom decyzyjnym i przyjaznemu językowi wyrażeń, proces klasyfikacji staje się elastyczny i intuicyjny.

Repozytorium Dokumentów: Wszystkie dokumenty związane z procesem wystawienia faktury są archiwizowane w repozytorium dokumentów Alfresco, zapewniając jednocześnie bezpieczny dostęp oraz integrację z zewnętrznymi systemami poprzez API Alfresco.

Powiadomienia Systemowe: System generuje powiadomienia informujące użytkowników o istotnych zdarzeniach, takich jak niedostępność KSeF, błędy w procesie prewalidacji faktur czy opóźnienia w przetwarzaniu danych.

Interfejs Użytkownika: Intuicyjne interfejsy użytkownika oparte o Alfresco Developer Framework z wykorzystaniem najnowszej wersji Angulara umożliwiają łatwą nawigację i obsługę systemu.

Dostęp do KSeF: System zapewnia bezpieczny i efektywny dostęp do e-Faktur poprzez API, uwierzytelniany kluczem, który jest generowany wraz z certyfikatem. Dzięki temu użytkownicy zyskują pewność i wygodę korzystania z funkcji KSeF.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo systemu opiera się na autoryzacji użytkowników przy użyciu technologii Keycloak oraz szyfrowanej komunikacji z użyciem certyfikatów.

Wprowadź swoją organizację w erę efektywnej integracji systemów z e-Fakturami, wybierając nasze innowacyjne rozwiązanie. Dostosuj się do wymogów nowoczesnego świata cyfrowego, osiągając jednocześnie wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność.