Zarządzania zadaniami podwładnych

Jak sam nazwa mówi, moduł pozwala na zarządzanie zadaniami workflow podwładnych. Przełożony może odebrać, przydzielić albo przepisać określonej osobie wybrane zadania workflow. Pozwala to na efektywne zarządzanie zasobami i kontrolę obciążenia zadaniami podwładnych.