Obsługa archiwizacji

Image Not Found

Platforma Alfresco w znacznym stopniu ułatwia proces archiwizacji dokumentów papierowych. W przypadku korespondencji przychodzącej możliwe jest oznaczenie dokumentów kodami kreskowymi. Następnie po zeskanowaniu i przeniesieniu dokumentu do systemu w formie elektronicznej, dalszy proces obiegu dokumentu odbywa się elektronicznie. Dokument papierowy może być przechowywany w specjalnych segregatorach, z zachowaniem kolejności i listą kodów kreskowych znajdujących się w danym zbiorze. Po zapełnieniu segregatora, można go przekazać do archiwum, z zachowaniem informacji o zawartości – wszystkie dokumenty znajdujące się w nim są do niego przyporządkowane. W przypadku dokumentów, które nie muszą być archiwizowane, oryginał po zeskanowaniu jest przekazywany do osoby odpowiedzialnej. W systemie może być przechowywana informacja o fizycznej lokalizacji oryginału dokumentu.

W przypadku korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną, jest ona archiwizowana jako mail wraz z załączonym dokumentem wysłanym na odpowiedni adres mailowy odbiorcy.

Platforma Alfresco może stanowić archiwum również do innego typu dokumentów, nie tylko korespondencji. Możliwe jest utworzenie repozytorium umów, zarządzeń czy procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie. W każdym przypadku administrator ma możliwość nadawania uprawnień dla właściwych obszarów, dostępne jest też zaawansowane filtrowanie, ułatwiające przeszukiwanie dużej ilości dokumentów.