Automatyzacja przepływu dokumentów

Image Not Found

Automatyzacja przepływu dokumentów zbudowana na platformie Alfresco umożliwia przesyłanie i przetwarzanie dokumentów w organizacji. Automatyzacja tych procesów powoduje eliminację błędów i zmniejszenie czasu przetwarzania dokumentów, co składa się na usprawnienie procesów biznesowych i zwiększenie efektywności pracy. Dokumenty mogą być wprowadzane do systemu z użyciem wbudowanego OCR. Dla powtarzalnej korespondencji można stworzyć zasady automatycznej klasyfikacji i przesyłania do odpowiednich osób. Przetwarzanie dokumentów umożliwia oznaczenie danych wrażliwych oraz maskowanie ich. Korzystając z wcześniej używanych zasad, system może utworzyć reguły podpowiadania kolejnej osoby w procesie.

Proces automatyzacji przepływu dokumentów na platformie Alfresco może obejmować następujące etapy:

  • Przyjęcie/wprowadzenie dokumentu,
  • Weryfikacja dokumentu,
  • Przypisanie do osoby w procesie,
  • Weryfikacja i akceptacja przez osobę odpowiedzialną,
  • Kontynuacja przetwarzania dokumentu na poszczególnych etapach,
  • Zakończenie procesu i dalsze działanie z zaakceptowanym dokumentem (na przykład przesłanie do programu finansowo – księgowego, przesłanie do systemu kadrowego, archiwizacja).