Usługi

Analizy przedwdrożeniowe

Analiza przedwdrożeniowa to niezbędny element procesu wdrożenia nowego oprogramowania. Zebranie informacji na temat potrzeb i wymagań klienta pozwala na skuteczne dostosowanie funkcjonalności systemu dla danej organizacji.

Audyty systemów

Audyt systemów może pomóc w rozwiązaniu problemów z wydajnością czy integracjami między systemami. Pozwala wskazać na obszary, które wymagają zwiększonej uwagi.


Upgrade systemu

Zaktualizowanie platformy Alfresco do wyższej wersji pozwala korzystać z najnowszych funkcjonalności.

Reanimacja nieudanych wdrożeń

Wiele wdrożonych otwartych systemów ECM lub BPM sprawia więcej problemów niż pożytku. Wynika to najczęściej z braku kompetencji lub zasobów firmy wdrażającej, w takich sytuacjach możemy pomóc i zaopiekować się Twoim wdrożeniem.

Wdrożenie frontend’u

Nasza frontend oferuje nowoczesny design i łatwość obsługi. Dzięki najnowszym technologiom webowym zapewniamy responsywne doświadczenie użytkownika. Skupiamy się na dostarczeniu efektywnych interfejsów do wyszukiwania i przeglądania dokumentów w ramach systemu ECM.

Przykładowe wdrożenia

Image Not Found
Obieg korespondencji w firmie z branży obsługi medycznej.
Image Not Found
Elektroniczny obieg faktur w firmie produkcyjnej.
Image Not Found
Branża BPO – Wdrożenie Alfresco Community w centrach Ousourcingowych.