Obsługa zastępstw

Rozszerzenie umożliwia obsługę zastępstw z uwzględnieniem:

  • Okresów nieobecności,
  • Wielu jednoczesnych zastępców z automatycznym propagowaniem uprawnień,
  • Przydzielanie zadań i procesów do konkretnych zastępców.