Szkolenie użytkowników Alfresco

Celem szkolenia jest przygotowanie kluczowych użytkowników do korzystania z systemu oraz zarządzania procesami, za które są odpowiedzialni. Szkolenie obejmuje następujące punkty:

  • Metody dostępu do systemu,
  • Logowanie do systemu,
  • Ogólna obsługa Alfresco,
  • Dodawanie, katalogowanie, nadawanie kategorii oraz wyszukiwanie dokumentów, tworzenie skrótów do katalogów,
  • Edycja atrybutów,
  • Wykonywanie zadań w procesie,
  • Monitorowanie stanu procesów,
  • Zarządzanie procesem i zadaniami,
  • Generowanie raportów,
  • Obsługa uprawnień i matryc autoryzacji.