Audyty systemów

Image Not Found

Dla firm, w których wdrożona jest platforma Alfresco przeprowadzamy audyty systemu. Jego celem jest określenie działań zmierzających do poprawy wydajności i stabilności. W trakcie audytu przeprowadzamy ocenę i przegląd systemów informatycznych oraz struktury technologicznej. Podczas prac przeprowadzana jest analiza wielu aspektów, takich jak:

  • Bezpieczeństwo danych: ocena zabezpieczeń systemu, uwierzytelniania, kontroli dostępu,
  • Zarządzanie dostępem: ocena procesu zarządzania dostępami dla użytkowników – tworzenie i usuwanie kont, zarządzanie hasłami, zabezpieczenia kont,
  • Wydajność i skalowalność: ocena parametrów wydajności systemu – szybkości, przepustowości, skalowalności.

Audyt systemu zapewnia wskazanie słabych punktów oraz źródeł problemów i przedstawienie  sposobów ich poprawienia, aby zagwarantować odpowiednie funkcjonowanie, podnieść wydajność i zapewnić ciągłość działania platformy Alfresco.