Adnotacje na dokumentach

Moduł pozwala na umieszczanie własnych notatek, rysunków, pieczątek, oznaczeń graficznych na podglądach dokumentów. Dzięki niemu możemy wyróżnić markerem wybrane fragmenty tekstu, czy też inne elementy dokumentu.