Wsparcie wielu baz danych

Rozszerzenie umożliwia uruchomienie Alfresco Community w oparciu o bazy danych Oracle od wersji 11i oraz MS SQL od wersji 2012.