Szkolenie deweloperskie Alfresco Community Edition

Instalacja

 • Możliwości uruchomienia środowiska Alfresco,
 • Obrazy kontenerów Alfresco,
 • Co wchodzi w skład usług Alfresco,
 • Wymagania wstępne wdrożenia,
 • Deploy za pomocą Docker Compose.

Konfiguracja

 • Przegląd konfiguracji,
 • Konfigurowanie podsystemów,
 • Konfigurowanie baz danych,
 • Konfigurowanie repozytorium,
 • Konfigurowanie serwerów,
 • Konfigurowanie poczty e-mail,
 • Konfigurowanie szablonów e-mail,
 • Konfigurowanie LibreOffice,
 • Konfigurowanie ActiveMQ,
 • Konfigurowanie inteligentnych folderów,
 • Modelowanie treści.

Administracja

 • Korzystanie z Konsoli administracyjnej,
 • Zarządzanie funkcjami Alfresco Share,
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami,
 • Konfigurowanie uwierzytelniania i zabezpieczeń,
 • Konfigurowanie klastrowania,
 • Konfigurowanie wielofirmowości,
 • Tworzenie workflow i zarządzanie nimi,
 • Zarządzanie transformacjami,
 • Konfigurowanie content stores,
 • Importowanie i przesyłanie plików,
 • Migracja danych do Alfresco,
 • Monitorowanie aplikacji,
 • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie,
 • Audytowanie,
 • Funkcja Heartbeat.

Tworzenie aplikacji i rozszerzeń

 • Architektura Alfresco Content Services dla developera,
 • Interfejsy API dostępne dla Alfresco i kiedy należy z nich korzystać,
 • Tworzenie aplikacji klienckich w oparciu o Alfresco REST API,
 • Rozszerzanie platformy Alfresco,
 • Przygotowanie integracji Alfresco,
 • Tworzenie rozszerzeń z wykorzystaniem JavaScript i FreeMarker,
 • Tworzenie dedykowanego REST API do Alfresco,
 • Jak dystrybuować i aplikować rozszerzenia,
 • Jak pisać nowe usługi w Javie i sprawdzać, które interfejsy API są obsługiwane,
 • Konfiguracja i dostosowanie Alfresco Share,
 • Dodawanie rozszerzeń do Alfresco Share.