Wyszukiwarki adhoc

Wyszukiwarki dokumentów (node’ów)

 Wyszukiwanie dokumentów staje się proste z tym modułem. Z użyciem myszki możesz zdefiniować dowolną wyszukiwarkę dokumentów. Wybierasz atrybuty dokumentów (lub po prostu węzłów), które mają służyć jako dane do wyszukiwania. Atrybuty mogą mieć zdefiniowane wartości domyślne, które opcjonalnie może modyfikować użytkownik. Możesz zdefiniować, czy wprowadzane wartości są mniejsze, większe, równe czy też częściowo pasujące do danego atrybutu. Użytkownik może wprowadzić serię wartości oddzielonych separatorem, a system sprawdzi, czy atrybut dokumentu pasuje do jednego z nich. Wyniki wyszukiwania zostają wyświetlone w zdefiniowany przez ciebie sposób. Możesz wybrać, które atrybuty wyszukanych elementów zostaną wyświetlone oraz w jakiej kolejności. Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanej obróbki wyników, to możesz także sformatować ich wyświetlanie za pomocą wyrażeń Javascript. Pozwoli to, na przykład, na zmianę formatowania daty, utworzenie linków w wynikach wyszukiwania, podmiany wartości na odpowiadające im etykiety i wiele, wiele innych działań ograniczonych tylko możliwościami języka Javascript. Wyniki wyszukiwania pozwalają na wykonanie szeregu przydatnych operacji:

  • Możesz zapisać je do formatu Excel, a następnie poddać dowolnej obróbce w arkuszu kalkulacyjnym,
  • Wybrane (lub wszystkie) elementy możesz pobrać na dysk, wysłać emailem, otworzyć w nowych kartach lub scalić do jednego dokumentu PDF (dokumenty),
  • Posortować po wybranym atrybucie.

Wyszukiwarki zadań 

Wyszukiwarki zadań, analogicznie do wyszukiwarki dokumentów, umożliwiają wyszukanie zadań dla aktywnych lub zakończonych procesów workflow w Alfresco. Dzięki temu można na bieżąco monitorować stan przydzielonych zadań. 

Wyszukiwarki SQL 

Jeżeli powyższe mechanizmy nie usatysfakcjonują cię w pełni, to możesz utworzyć wyszukiwarki na podstawie zapytań SQL. Wpisz zapytanie SQL i zapisz jako wyszukiwarka. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zobaczyć wyniki nawet najbardziej skomplikowanych zapytań do systemu Alfresco.