Obsługa umów i dokumentów zarządu

Image Not Found

Proces obiegu dokumentów, repozytorium i archiwum – poza standardowym, codziennym wsparciem pracy użytkowników, może to być również narzędzie do wspomagania i ułatwiania pracy członków Zarządu. Platforma Alfresco zapewnia wiele rozwiązań usprawniających oraz ułatwiających pracę, poniżej dowiesz się więcej o najważniejszych z nich.

 • Zarządzaj Dokumentami z Precyzją: Nasz system oferuje wygodne wyświetlanie dokumentów, z podziałem na różne typy, co ułatwia szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji. Dzięki systemowi uprawnień, użytkownicy mają kontrolę nad dostępem, zapewniając bezpieczeństwo danych.
 • Filtruj, Sortuj i Eksportuj Dane: Zapewniamy elastyczne narzędzia do filtrowania i sortowania danych, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Dodatkowo, możliwość eksportu danych do pliku XLS pozwala na wygodne przetwarzanie danych poza systemem.
 • Cykliczne Raporty na Bieżąco: Dzięki funkcji definiowania cyklicznych raportów, zarządzanie dokumentacją staje się jeszcze bardziej efektywne, umożliwiając bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników i zdarzeń.
 • Twórz i Edytuj Umowy z Elastycznością: Nasz system umożliwia dodawanie, tworzenie oraz edycję umów w zależności od uprawnień użytkownika. Dzięki temu, zarządzanie umowami staje się bardziej efektywne i elastyczne.
 • Automatyzacja Wypełniania Dokumentów: Wykorzystując zdefiniowane formularze i ustawione walidacje, system automatycznie wypełnia dokumenty, co znacząco przyspiesza proces tworzenia i aktualizacji dokumentów.
 • Etykiety dla Łatwiejszego Wyszukiwania: Możliwość dodawania etykiet tekstowych do dokumentów ułatwia szybkie wyszukiwanie i kategoryzowanie dokumentacji.
 • Pełnotekstowe Wyszukiwanie z Pomocą OCR: Dzięki technologii OCR, możliwe jest przetwarzanie treści dokumentów, co umożliwia pełnotekstowe wyszukiwanie umów na podstawie ich treści, co jeszcze bardziej usprawnia zarządzanie dokumentami.
 • Importuj i Zarządzaj Historią Dokumentów: Nasz system umożliwia import dokumentów z innych systemów oraz prowadzenie historii przetwarzania dokumentów, co zapewnia pełną kontrolę nad dokumentacją.
 • Elektroniczne Podpisywanie Dokumentów: Dzięki funkcji elektronicznego podpisywania dokumentów, proces podpisywania staje się szybszy i bardziej efektywny, eliminując konieczność drukowania i skanowania dokumentów.
 • Integracje z Innymi Systemami: Dzięki swojej otwartej architekturze, Alfresco oferuje wiele wbudowanych integracji, w tym z Microsoft Office, GoogleDocs, e-mail, Azure Active Directory, DocuSign w zakresie przekazywania dokumentów do Alfresco.
 • Wspomaganie Głosowanie nad Uchwałami: System zapewnia możliwość przeprowadzania głosowań, co skraca czas obrad, stanowi jasną informację o etapie, na jakim są poszczególne uchwały oraz wspiera tworzenie raportów. Przykładowe odpowiedzi dostępne podczas głosowania to „głosuj za”, „głosuj przeciw”, „wstrzymaj się”, „wnioskuję o rozpatrzenie na posiedzeniu”. W zależności od potrzeb, odpowiedzi mogą być widoczne dla wszystkich uprawnionych osób bądź utajnione.