Obsługa umów i dokumentów zarządu

Image Not Found

Proces obiegu dokumentów, repozytorium i archiwum – poza standardowym, codziennym wsparciem pracy użytkowników, może to być również narzędzie do wspomagania i ułatwiania pracy członków Zarządu. Rejestr umów w łatwej formie pozwala szybko pozyskać potrzebne informacje. Na podstawie zdefiniowanych formularzy i ustawionych walidacji możliwe jest automatyczne wypełnianie dokumentów. Platforma Alfresco pozwala na przygotowanie dokumentacji sprawozdań czy raportów z potrzebnym procesem akceptacji. Zawiera też narzędzia wspomagające głosowanie nad uchwałami – można je przeprowadzić w systemie, co skraca czas obrad, stanowi jasną informację o etapie, na jakim są poszczególne uchwały oraz wspiera tworzenie raportów. Przykładowe odpowiedzi dostępne podczas głosowania to „głosuj za”, „głosuj przeciw”, „wstrzymaj się”, „wnioskuję o rozpatrzenie na posiedzeniu”. W zależności od potrzeb, odpowiedzi mogą być widoczne dla wszystkich uprawnionych osób bądź utajnione.