Upgrade systemu

Image Not Found

Aktualizacja platformy Alfresco do najnowszej wersji jest zalecana, aby w pełni korzystać z funkcjonalności, które są systematycznie wprowadzane przez producenta. W pierwszej kolejności w przypadku rozbudowanych systemów, które uwzględniają liczne modyfikację funkcjonalności pod potrzeby użytkownika, zalecany jest audyt. Przeprowadzony audyt przed zaktualizowaniem platformy Alfresco wskaże obszary, które wymagają szczególnej uwagi przy wprowadzaniu nowej wersji. We współpracy z osobami odpowiedzialnymi za dane obszary należy wskazać indywidualne rozwiązania wprowadzone w systemie i ustalić sposób ich wdrażania, w celu przygotowania przeniesienia rozwiązań na nową wersję. W trakcie przygotowań do aktualizacji ważny jest przegląd integracji z innymi systemami, aby utrzymać spójność danych i komunikację w obrębie struktury w danym przedsiębiorstwie. Przy okazji przeprowadzanych prac możliwe jest zweryfikowanie nienaprawionych dotąd błędów – część z problematycznych funkcjonalności mogło zostać poprawionych w kolejnych wersjach systemu. Zrewidowanie procesów zarówno biznesowych, jak i technicznych umożliwia wprowadzenie ulepszeń i zaadresowanie źródeł utrudnień.