Drukarka do Alfresco Community

Drukarka do Alfresco Community pozwala na przesłanie dowolnej treści z dowolnego oprogramowania obsługującego wydruk. Wydruk w postaci dokumentu zostanie umieszczony w Alfresco Community. Drukarka jest instalowana na komputerze użytkownika w ramach drukarki wirtualnej. Jest ona widoczna jako kolejna drukarka w każdym programie/komputerze z którego korzysta użytkownik. W takiej sytuacji osoba korzystająca z niej jest zwolniona z dodatkowych czynności, które byłyby konieczne do realizacji wyznaczonych zadań. Tak proste rozwiązanie zapewnia bezproblemowe wysłanie efektów pracy do Alfresco Community. Może to być dowolna treść, czy też jej fragment. Jeżeli dane oprogramowanie potrafi coś wydrukować na papierze, to potrafi to też umieścić w Alfresco Community. Co więcej, taka treść może:

  • W trakcie wydruku zostać opisana określonymi atrybutami,
  • Uruchomić określony proces wraz z opcjonalnym wyświetleniem okna aktywowanego zadania, w którym użytkownik wprowadzi pożądane parametry,
  • Wywołać określoną akcję w Alfresco Community,
  • Wywołać określoną akcję w innym systemie organizacji, który jest odpowiednio zintegrowany z Alfresco Community.