Przetwarzanie wniosków

Image Not Found

Przetwarzanie wniosków na Platformie Alfresco upraszcza i automatyzuje przyjmowanie dokumentów z dowolnego źródła oraz eliminuje przekazywanie wniosków w formie papierowej i konieczność wielokrotnego uzupełniania tych samych danych, co znacząco wpływa na czas procesowania wniosku. Proces akceptacji może być podobny do standardowego obiegu dokumentów, ale zawsze będzie dostosowany do potrzeb i wymagań klienta i wewnętrznych zasad obowiązujących w firmie. Wszystkie etapy przetwarzania wniosku są zapisywane na Platformie Alfresco, co ułatwia śledzenie postępów rozpatrywania sprawy oraz umożliwia zapobieganie nadmiernym opóźnieniom. Korzystanie z Platformy Alfresco do procesowania obiegu dokumentów różnego rodzaju jest rozwiązaniem przejrzystym, efektywnym i wpływającym pozytywnie na poprawę jakości pracy.