BigSearch

BigSearch to moduł, który umożliwia efektywne wykonywanie masowych operacji na bardzo dużych ilościach dokumentów. Dla zapytań lucene zwracających duże ilości danych automatycznie dzieli je na mniejsze paczki dokumentów. Następnie dla każdej paczki uruchamia w osobnej transakcji i osobnym wątku zdefiniowany przez użytkownika Alfresco JavaScript.