Integracja JasperReports z Alfresco Community

Twórz szablony raportów w Jaspersoft Studio zapisuj je bezpośrednio w Alfresco Community korzystając z możliwości wersjonowania i pracy nad dokumentami dawanymi przez Alfresco Community. Otwieraj raporty zapisane w Alfresco Community, aby kontynuować pracę nad nimi. Skorzystaj z dodatkowych obiektów umieszczonych na palecie edytora raportów, aby umieścić w raporcie faksymile przechowywane w Alfresco Community, odmiany wyrazów, w tym imion, znaki korespondencji obsługiwane przez Pocztę Polską („F”, „R”).