Image Not Found

Moduły

Znajdź projekty rozszerzające możliwości platformy Alfresco Community

Adnotacje na dokumentach

Anonimizacja danych

Cache dla zadań workflow

Drukarka do Alfresco Community

EZD na platformie Alfresco

Harmonogram zadań

Integracja JasperReports z Alfresco Community

Integracja z Exchange Web Services

Integracja z Pocztą Polską/DHL

Komunikacja z użytkownikami

Frontend dla dokumentów w ECM

Maskowanie danych na dokumentach

Podpis kwalifikowany

Polska wersja językowa

Porównywarka plików

Obsługa zastępstw

Rejestry dokumentów

Responsywna aplikacja mobilna

Serwer transformacji

Skrzynki mailowe

Wsparcie wielu baz danych

Wyszukiwarki Ad hoc

Zaawansowana lista zadań

Zarządzanie zadaniami pracowników