Transformacje dokumentów

Image Not Found

Platforma Alfresco udostępnia funkcjonalność do samodzielnego tworzenia szablonów, generowania na ich podstawie dokumentów w formacie pliku PDF oraz zarządzania zarówno szablonami jak i wygenerowanymi dokumentami. Dokument jest uzupełniany na podstawie atrybutów – pól tekstowych – utworzonych w szablonie i zdefiniowanych w programie. Ich wartość jest uzupełniana w trakcie generowania dokumentu. Możliwe jest utworzenie szablonu złożonego, który składa się z listy innych szablonów. Do każdego szablonu można przypisać elementy statyczne, takie jak logo, nagłówek czy stopka, które są dodawane w trakcie generowania dokumentu. System umożliwia przypisanie konkretnych warunków do poszczególnych atrybutów, po których będzie wykonywana walidacja poprawności danych na etapie generowania dokumentu.

Użytkownikowi udostępnione są wcześniej zdefiniowane widoki, które pozwalają na zarządzanie funkcjonalnościami systemu. Są to między innymi rejestr szablonów, szczegóły szablonu, repozytorium wygenerowanych dokumentów czy parametryzacja zmiennych. Dostępna jest również polityka retencji, która umożliwia ustawienie czasu, po jakim wygenerowane dokumenty będą automatycznie usuwane.

Do definiowania szablonów w systemie, można korzystać z 6 formatów plików:

  • PDF – najprostszy format szablonu, nie może zawierać dynamicznej treści,
  • DOCX – może zawierać jednowartościowe atrybuty,
  • ODT – może zawierać jednowartościowe atrybuty,
  • XLSX – może zawierać jednowartościowe atrybuty,
  • JRXML – może zawierać jednowartościowe atrybuty oraz atrybuty które są listą wartości,
  • FTL – może zawierać dowolnie złożone atrybuty.