Szkolenia

Dla użytkowników

Szkolenie użytkowników 
Activiti/Flowable/Camunda

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Activity/Flowable/Camunda.

Szkolenie użytkowników 
Activiti/Flowable/Camunda

Szkolenie z zakresu użytkowania i rozwijania systemu Activity/Flowable/Camunda.