Porównanie Alfresco Community i Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne

BeOne zapewnia realizację wdrożenia platformy Alfresco Community z rozszerzeniami oraz komercyjnym wsparciem świadczonym przez BeOne. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia uzyskanie lepszej wydajności oraz funkcjonalności. BeOne oferuje w pełni otwartą platformę dedykowaną do wdrożeń, gdzie występują duże obciążenia, duże wolumeny danych i wymagana jest wysoka niezawodność oraz elastyczność środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić skalowalność liniową zarówno pionowo jak i poziomo. System Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne umożliwia spełnienie wymagań w zakresie równoczesnej obsługi minimum 100 żądań na sekundę bez znaczącego wpływu na czas reakcji. Jako znaczące uznaje się obciążenie przekraczające 70% zwymiarowanych zasobów HW oraz zwiększenie czasu odpowiedzi powyżej 50%.

Opcja
Alfresco Community
Alfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Obsługa baz danychMySQL, PostgeSQLMySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2
HA, klastrowanie, replikacja cacheNieTak, z wykorzystaniem Hazelcast
Natychmiastowe indeksowanie dokumentówNieTak
Serwer transformacjiNieTak
WsparcieBrakBeOne
MonitoringBrakJMX, JavaMelody
Możliwość zmiany aplikacji bez restartu serweraNieTak
Zmiana parametrów aplikacji przez panel administracyjnyNieTak
Udostępnianie metadanych z dokumentów do prostych zapytań SQLNieTak

Bezpieczeństwo

OpcjaAlfresco CommunityAlfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Obsługa polityk w zakresie blokowania konta i nieudanych logowańNieTak
Wymuszanie zmiany hasłaNieTak
Obsługa zastępstw z uwzględnieniem okresów i wielu jednoczesnych zastępców z automatycznym propagowaniem uprawnień.NieTak
Uprawnienie zakaz wydrukuNieTak
Zestawy skryptów zwracających informacje raportowe o uprawnieniach w witrynachNieTak
Zaczernianie fragmentów dokumentówNieTak
Szyfrowanie dokumentów i przechowywanie informacji o dostępie do tych dokumentów w poza systememNieTak
Zapewnienie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa OWASPNieTak

Integracje

OpcjaAlfresco CommunityAlfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Obsługa Exchange Web ServicesNieTak
Integracja z SAPNieTak
Integracja z KofaxNieTak
Integracja z CASNieTak
Integracja z MS OutlookNieTak
Integracja z MS Word, MS ExcelW ograniczonym zakresieTak
Zoptymalizowane wywołania CMIS przeznaczone do wysokiej wydajnościNieTak
Obsługa SFTPNieTak
Desktop SyncNieTak

Interfejs użytkownika

OpcjaAlfresco CommunityAlfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniemNieTak
Kreator wyszukiwarek/raportów umożliwiający przy wykorzystaniu technologii drag&drop łatwe tworzenie dowolnych wyszukiwarek/raportów przez użytkownika biznesowego oraz nadania uprawnień dostępu do zdefiniowanej wyszukiwarkiNieTak
Kreator wyszukiwarek SQL umożliwiający zdefiniowanie z poziomu Alfresco wyszukiwarek/raportów bazujących na zapytaniu SQL. Przy wykorzystaniu tabel płaskich umożliwia uprawnionemu użytkownikowi biznesowemu zdefiniowanie zaawansowanych raportów przy wykorzystaniu minimalnej znajomości języka SQL i nadania uprawnień dostępu do tych wyszukiwarek.NieTak
Kreator wyszukiwarek Alfresco JavaScript umożliwiający zbudowanie przez administratora praktycznie dowolnej wyszukiwarki. Dowolny interfejs wprowadzania danych, analizy i obróbki danych zwróconych.NieTak
Rozbudowany i wydajny mechanizm rejestrów dokumentówNieTak
Modyfikowanie dokumentu w oknie podgląduNieTak
Możliwość wysłania dokumentu emailem, jako załącznik lub jako link bezpośrednio z wyników wyszukiwaniaNieTak
Nanoszenie adnotacji, stickerów, własnych rysunków, wyróżnień, komentarzy na podglądzie dokumentu.NieTak
Uruchamianie akcji w systemie za pomocą maili i linków jednorazowychNieTak
Polska wersja językowaNieTak

Obsługa zadań

OpcjaAlfresco CommunityAlfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Obsługa baz danychMySQL, PostgeSQLMySQL, PostgeSQL, Oracle, MS SQL, DB2
Szybkość pobierania i filtrowania listy zadań
3x szybciej w stosunku do pozostałych wersji
Integracja atrybutów zadań i dokumentówNieTak
Podgląd dokumentu podążający za użytkownikiem w oknie zarządzania zadaniemNieTak
Powiadomienia/Alertowania użytkowników o zalegających zadaniach z wykorzystaniem szablonów FTL w oparciu o zdefiniowany harmonogram wysyłki z możliwością zdefiniowania wyłączeń dla określonych użytkowników lub grup użytkowników.NieTak
Automatyczne nadawanie uprawnień w przepływach workflowNieTak
Dynamiczne skrypty podpinane pod procesy workflowNieTak
Customizowana lista zadań z możliwością filtrowania po typie zadania i wyświetlaniem listy atrybutów w zależności od wybranego typu zadaniaNieTak
Możliwość automatycznego otwieranie kolejnego zadaniaNieTak
Zapisywanie zadania bez konieczności jego zamknięciaNieTak
Złożone atrybuty wielowartościowe na ekranie zarządzania zadaniemNieTak
Proces uniwersalny umożliwiający użytkownikowi samodzielne przygotowanie dowolnego sekwencyjnego procesu (wraz ze zdefiniowaniem atrybutów) w Alfresco bez dostępu do narzędzia modelowania procesów.NieTak
Informacja o bezpośrednim poprzednim zadaniu/bezpośrednich poprzednich zadaniach w oknie zarządzania zadaniemNieTak
Obsługa procesów kancelaryjnychNieTak
Ząrzadzanie archiwum dokumentów papierowychNieTak
Obsługa cache dla zadańNieTak
Wykonywanie zadań workflow w tle dla długotrwałych operacjiNieTak
Możliwość wykonywania zadań za pomocą zwrotnego maila do systemuNieTak
Mobilna aplikacja (Android, iOS) do obsługi zadań z zapewnieniem dynamicznych, responsywnych formularzy.NieTak

Przetwarzanie dokumentów

OpcjaAlfresco CommunityAlfresco Community z rozszerzeniami BeOne
Integracja atrybutów zadań i dokumentówNieTak
Wypełnianie formularzy PDF danymi z XMLNieTak
Generowanie i umieszczanie na dokumentach kodów kreskowychNieTak
Antywirusowe skanowanie dokumentówNieTak
Wbudowane rozpoznawanie kodów kreskowych i OCRNieTak
Uprawnienie zakaz wydrukuNieTak
Rozpoznawanie kodów kreskowych i automatyczny podział dokumentów z ich uwzględnieniemNieTak
OCR informacji umieszczonych w różnych obszarach dokumentów z uwzględnieniem wcześniejszego rozpoznania rodzaju dokumentuNieTak
Obsługa drukowania bezpośrednio do systemuNieTak