Przeznaczenie E-kancelaria

Anonimizacja danych

Moduł pozwala zanonimizować dane dzięki temu można przygotować alternatywne środowiska (np. środowiska testowe) bez obawy o ujawnienie danych wrażliwych. W ramach konfiguracji można zdefiniować jakie dane i w jaki sposób zostaną zanonimizowane.