Obsługa kancelarii

Bardzo przydatne rozszerzenie dla wszystkich organizacji chcących obsłużyć za pomocą Alfresco Community procesy kancelaryjne. Rozszerzenie posiada następujące funkcje:

  • Obsługa wszelkiego typu korespondencji przychodzącej papierowo i elektronicznie,
  • Obsługa wielu kancelarii oraz korespondencji między kancelariami,
  • Zarządzanie archiwizacją dokumentów papierowych,
  • Zapewnienie właściwego poziomu poufności dokumentów,
  • Interfejs zoptymalizowany do specyfiki pracy w kancelarii,
  • Integracja z systemami zawierającymi rejestry kontrahentów,
  • Zarządzanie zleconymi zadaniami i monitorowanie ich realizacji,
  • Obsługa korespondencji wychodzącej,
  • Integracja z systemami firm kurierskich oraz Poczty Polskiej,
  • Integracja z rejestrami dokumentów (np. umów) oraz procesami workflow (np. reklamacje).