Usprawniamy Komunikację z ePUAP poprzez Platformę Alfresco!

ePUAP to platforma teleinformatyczna, umożliwiająca jednolitą i ustandaryzowaną komunikację między jednostkami publicznymi a przedsiębiorstwami. Dzięki naszej integracji z ePUAP, przedsiębiorstwa mogą zautomatyzować procesy wysyłki i odbioru dokumentów, a cała korespondencja jest poświadczana urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO), równoważnym tradycyjnemu awizo pocztowemu. Integracja z systemem opiera się na zaawansowanym interfejsie API, zapewniając płynne i efektywne operacje.

Główne korzyści integracji z ePUAP poprzez platformę Alfresco obejmują:

  • Automatyczny Odbiór Dokumentów ePUAP – Konfiguracja e-Kancelarii umożliwia automatyczny odbiór dokumentów w formie elektronicznej z ePUAP, eliminując konieczność operacji manualnych.
  • Intuicyjne Pobieranie i Zapisywanie Korespondencji – Dokumenty dostępne w systemie ePUAP są pobierane i przechowywane w repozytorium dokumentów e-Kancelarii, co sprawia, że zarządzanie nimi staje się łatwe i przejrzyste.
  • Zintegrowane Adresy Skrzynek ePUAP – Nasze rozwiązanie umożliwia zintegrowanie rejestru adresatów, ułatwiając odbieranie dokumentów i przekazywanie do odpowiednich skrzynek.
  • Potwierdzenie Odbioru (UPO) w Systemie ePUAP – System automatycznie informuje ePUAP o odebraniu korespondencji, potwierdzając to odpowiednim Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).
  • Skuteczny Monitoring i Raportowanie – Nasza integracja umożliwia monitorowanie i raportowanie pobrań z systemu ePUAP, dostarczając informację o poprawności zapytań oraz ilości pobranych dokumentów. W przypadku ewentualnych błędów, system udzieli odpowiednich informacji.

Wypróbuj nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia obszar komunikacji z ePUAP poprzez naszą integrację z platformą Alfresco. Wybierając nasze rozwiązanie, otwierasz drzwi do efektywności, precyzji oraz pełnego bezpieczeństwa w zarządzaniu korespondencją.